Stoltenbergseminaret - Samomvarteateret i samarbeide med Barentsinstituttet

Arrangementsinformasjon

Kunsten og stedet, den grenseoverskridende kunsten og kunst i et nordområdeperspektiv

Onsdag 22. september

0900-0930           Åpning                 

0930-1230           Sesjon 1               Sted og kunst     

Moderator: Torill Olsen (Kommunikator, Formidlingskraft)                                                             

0930-1000           Olaf Aagedal     

1000-1030           Hilde Methi

1030-1045           Pause

1045-1115           Johan Sara jr.

1115-1200           Diskusjon og avrunding

1215-1300           Lunsj 


1300-1545           Sesjon 2               Den grenseoverskridende kunsten                                       

1300-1330           Bjarge Schwenke Fors

1330-1400           Ingrid Valan                      

1400-1415           Pause

1415-1445           Jérémie McGowan        

1445-1530           Diskusjon og avrunding


Torsdag 23.september 

1000-1245          Sesjon 3               Kunst i et nordområdeperspektiv   

Moderator: Torill Olsen (Kommunikator, Formidlingskraft)                                                         

1000-1030          Gøril Johansen

1030-1100           Bente S. Andersen                                         

1100-1115            Pause

1115-1145           Einar Sneve Martinussen

1145-1230           Diskusjon og avrunding

1230-1330           Lunsj                     


Restriksjoner

På grunn av korona restriksjoner er det er begrenset antall plasser.