page view image

Samovarteateret presenterer KARHUTANSSI av Astrid Serine Hoel og Kväänitatteri mandag 04. september 2023

Informasjon
event image

Karhutanssi 

Kvensk dans finnes ikke!

…eller?

Opplev Karhutanssi - en kvensk danseforestilling med live musikk.

Tradisjonell dans og musikk møter samtidsdans og streetdans, utført av toppdansere fra hvert sitt felt.

Koreograf Astrid Serine Hoel har forsket i danser og bevegelser fra kvenske miljøer.

Bevegelse er identitet.

Bevegelse er kultur.

Bevegelse er natur.

Kvensk dans finnes!

***

Kunstnerisk team:

Koreograf: Astrid Serine Hoel 

Co-produsert av:Kvääniteatteri og Festspillene i Nord-Norge.

Komponister/musikere: Anne Margaret Nilsen, Tov Ramstad og Trygve Beddari.

Medskapende dansere: Andreas Vorkinnslien, Astrid Serine Hoel, Daniel Sarr, Nora Svenning, Sathieshnaa Sivamohan og Sindre Eriksson Vik.

Kostymedesigner og scenograf: Astrid Serine Hoel

Kostymeproduksjon: Anna Wingård

Rådgiver for kostymedesign og scenografi: Dordi Strøm

Kunstnerisk mentor: Gary Keegan

Rådgiver for kvensk språk: Tove Reibo, Halti Kvenkultursenter

Lysdesign: Øystein Heitmann, Kvääniteatteri

Tekniker: Ørjan Steinsvik, Kvääniteatteri

Fotograf: Matias Straume Mørland

Logo: Sara Maria Maliniemi Lindbach, Kvääniteatteri

SoMe-ansvarlig: Emma Elliane Oskal Valkeapää

Forestillingen er støttet av: Kulturrådet, Fond for utøvende kunstnere, Fond for lyd og bilde, Troms og Finnmark fylkeskommune, Viken Fylkeskommune, SPENN, Davvi senter for scenekunst, Senter for folkemusikk og folkedans, Talent Norge, Halti Kvenkultrusenter, Porsanger Kvenske Språksenter, Kvääniteatteri - Det nasjonale kvenske teateret og Festspillene i Nord-Norge.

Karhutanssi 

Kväänin tanssia ei ole!

…tai?

Koje Karhutanssi – kväänin tanssiesitys live mysikilla.Tradittiinaalinen musikki ja tanssi kohtaa nykytanssin ja katutanssin oman alan toppitanssaajitten esittämänä.

 Koreografi Astrid Serine Hoel oon tutkinu kväänimiljöitten tanssia ja liikkheitä.

Liike oon identiteettiä.

Liike oon kulttuuria.

Liike oon luontoa.

Kväänin tanssia oon!

**

Kynstilinen tiimi:

Esityksen oon yhtheisproduseerannu Kvääniteatteri ja Festspillene i Nord-Norge.

Koreografi: Astrid Serine Hoel

Säveltäjät/mysikkarit: Anne Margaret Nilsen, Tov Ramstad ja Trygve Beddari. Myötäluovia tanssaajia: Andreas Vorkinnslien, Astrid Serine Hoel, Daniel Sarr, Nora Svenning, Sathieshnaa Sivamohan ja Sindre Eriksson Vik.

Pukumuotoilu ja senografi: Astrid Serine Hoel

Pukuproduksuuni: Anna Wingård

Pukumuotoilun ja senografiin neuvonanttaaja: Dordi Strøm

Kynstilinen mentori: Gary Keegan

Kväänin kielen neuvonanttaaja: Tove Raappana Reibo, Haltiin kväänisentteri

Valomuotoilu: Øystein Heitmann, Kvääniteatteri

Teknikkari: Ørjan Steinsvik, Kvääniteatteri

Fotograaffi: Matias Straume Mørland

Logo: Sara Maria Maliniemi Lindbach, Kvääniteatteri

SoMe-vastuussa: Emma Elliane Oskal Valkeapää

Esityksen finansieerathaan: Kulturrådet, Fond for utøvende kunstnere, Fond for lyd og bilde, Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni, Viken fylkeskommune, SPENN, Davvi senter for scenekunst, Senter for folkemusikk og folkedans, Haltiin Kväänisentteri, Porsangin Kväänin Kielisentteri, Kvääniteatteri ja Festspillene i Nord-Norge.Danseforestilling med norsk tale

Åpen kafe fra kl. 18.00

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke