LOST IN THE HORIZON SØNDAG 16.02 KL 19 00

Arrangementsinformasjon

 Norgespremiere nyskreven forestillingen:


«Lost in the horizon»


En internasjonal produksjon med prisbelønte scenekunstnere fra Norge, Russland og Litauen.

Aldri før har du hørt denne teksten, lyttet til denne musikken eller opplevd dette forunderlige universet.

«Lost in the horizon» handler om grenser, horisonter og hvordan de påvirker oss som mennesker; våre håp, drømmer og hverdagsliv. Grenser og makt, lengsel og kjærlighet, drøm og virkelighet.

Forestillingen har et stort musikalsk univers, som spenner fra det sarte og såre til det røffe og råe. Her smeltes tekst, musikk, bevegelse og ulike språk sammen til en helhet.

«Lost in the horizon» er en høyst dagsaktuell forestilling, sett i lys av dagens verdensbilde. I følge FN er nå en kvart milliard mennesker i bevegelse over landegrenser på leting etter en bedre framtid.

Samtidig bygges nye murer og grensesoner over hele Europa, over hele verden. Makedonia–Hellas, Spania–Marokko, Serbia–Ungarn, Tyrkia–Syria, Israel–Palestina, Yemen–Saudi Arabia/Irak, USA–Mexico. Stengte grenser. Strengt bevoktede grenser.

Filosofen Immanuel Kant sa: 

«That, which has a price, can be replaced by something of equal value. 

That, which is raised above any price, has it’s dignity.

All human beings have an inherent dignity.

Our duty is to preserve humanity’s dignity – within ourselves.”


Forestillingen produseres av Samovarteateret, i samarbeid med Det Karelske Nasjonalteateret. Produksjonen er finansiert av BarentsKult, Det Norske Utenriksdepartementet og Samovarteateret.


                                                              

Premiere - new performance 

                                                                     

"LOST IN THE HORIZON"    

 

Never before have you heard this text, listened to this music or experienced this wondrous universe.

   In «Lost in the horizon», we focus on borders, horizons and how they affect us as human beings; our hopes, dreams and everyday life. The performance has an extensive musical universe, ranging from the soft and tender to the rough and raw. Text, music, motion and different languages melts together as one.

   “Lost in the horizon” is a highly relevant performance, seen in the light of today's worldview.

   According to the UN, today a quarter billion human beings are moving across national borders, in search of a better future. At the same time, new walls and border zones are created all over Europe, all over the world. Macedonia–Greece, Spain–Morocco, Serbia–Hungary, Turkey–Syria, Israel–Palestine, Yemen–Saudi Arabia/Iraq, USA–Mexico. Closed borders. Strictly protected borders.

   The philosopher Immanuel Kant said:

«That which has a price, can be replaced by something of equal value.
That which is raised above any price, has it’s dignity.
All human beings have an inherent dignity.
Our duty is to preserve humanity’s dignity – within ourselves.”

   The performance is produced by Samovarteateret, in collaboration with the Karelian National Theatre, and with economical support from BarentsKult, The Norwegian Foreign Department and Samovarteateret.Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke