page view image

Beaivvas Samiske Nasjonalteater viser UNDRE MÆ PÅ på Samovarteateret

Arrangementsinformasjon
event image

UNDRE MÆ PÅ

Forestillingen bygger på forfatterens personlige erfaring med brystkreft og sykdomsforløp. Det er en forestilling om livet som syk, gjennom tekster hentet fra dagboksnotater, musikk, joik, fysiske og visuelle uttrykk. Det er ikke alltid så lett å finne de riktige ordene i møtet med sykdom, og det er ikke alltid det er ord som skal til. Forfatteren ønsker å skape et grenseoverskridende kunstnerisk prosjekt om kreft, som utvider vår forståelse av hva det er å være syk og som utforsker både språklige og ikkespråklige aspekter i menneskets møte med sykdom. 

Skuespiller Mary Sarre og musiker Roger Ludvgisen fremfører forestillingen med tekster, sanger, joik og musikk.

 Forestillingen passer for ungdom +16 og voksne. Varer i ca. 50 min

IMAŠTALAN

Čájálmas lea čálli persovnnalaš čižžeborasdávdda ja buozalmasvuođa vásáhusaid birra. Teavsttaid bokte čállojuvvon beaivegirjjiide, musihka, luođi ja áicama bokte. Ii leat álo nu álki gávdnat rievttes sániid go buohcá, eai ge álo dárbbaš leat sánit. Čálli háliida dahkat rájakeahtes dáiddalaš prošeavtta borasdávdda birra, vai ipmirdit movt lea buohcat, ja suokkardit ea ea gielalaččat oppalašárvvoštallama bokte olbmo buozalmasvuođa vásáhusaid. 

Neavttár Mary Sarre ja čuojaheaddji Roger Ludvigsen ovdanbuktiba čájálmasa teavsttaid, lávlagiid, juoigama ja musihka bokte. 

Čájálmas heive nuoraide +16 ja rávisolbmuide. Bistá sulli 50 min.  


 1. Čálli ja Bagadalli/Manus og regi: Eva Dons 
 2. Sámás/Gjendiktning til samisk: Britt-Inga Vars 
 3. Musihkka/Musikk: Eva Dons 
 4. Jorgalan lávlagiid sámegillii/Samisk oversettelse sangtekster: Rawdna Carita Eira 
 5. Neavttár/Skuespiller: Mary Sarre 
 6. Čuojaheaddji/Musiker: Roger Ludvigsen 
 7. Musihkkaheiveheapmi/Musikkarrangementer: Roger Ludvigsen 
 8. Bivttashábmejeaddji/Kostymedesigner: Ramona Salo Myrseth 
 9. Lávde- ja čuovgahábmen/Scenografi og lys: Jorgalan suomagillii/
 10. Finsk oversettelse: Anitta Suikkari 
 11. Teknihkárat/Teknikere: Olav Johan Eira, Jan Cato D. Nilut 
 12. Govvejeaddji/Fotograf: Aslak Mikal Mienna 
 13. Gráfálaš hábmejeaddji/Grafisk designer: Kerstin Degerlund 
 14. Vuosttaščájálmas Romssas/Premiere Tromsø: 02.09.22
 15. Lávdegiella/Scenespråk: Davvisámegiella/Nordsamisk. Tekstejuvvo dárogillii (norggabealde) ja suomagillii (suomabealde).  

TEKSTES TIL NORSK

 

VI HAR ÅPEN KAFE FRA KL 18.00

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke